Keskeistä tietoa sementoidusta karbidista - Fyysisten ominaisuuksien määritelmät

4

*Kovuus

Materiaalin kovuus määritellään kyvyksi taistella esineen pintaan puristettua kovaa vastaan. Pääasiassa käytetään Rockwellin ja vickerien mittauksia.Koska Vickers- ja Rockwell-testien periaatteet ovat erilaiset, on oltava varovainen siirryttäessä järjestelmästä toiseen.

* Pakkokentän voimakkuus

Pakollinen kentänvoimakkuus on hystereesisilmukan jäännösmagnetismin mitta, kun sementoidun karbidin laatua oleva koboltti (Co) sideaine magnetoidaan ja sitten demagnetoidaan.Sitä voidaan käyttää lejeeringin organisoinnin tilan arvioimiseen. Mitä hienompi karbidifaasin raekoko on, sitä suurempi on pakkovoiman arvo.

* Magneettinen kylläisyys

Magneettinen kylläisyys: on magneettisen intensiteetin suhde laatuun.Teollisuus käyttää sementoidun karbidin koboltti (Co) sideainefaasin magneettisen kyllästymismittauksia sen koostumuksen arvioimiseen. Alhaiset magneettiset kyllästymisarvot osoittavat alhaista hiilipitoisuutta ja/tai Eta-faasikarbidin läsnäoloa. Korkeat magneettiset kyllästymisarvot osoittavat "vapaa hiili" tai grafiitti.

*Tiheys

Materiaalin tiheys (ominaispaino) on sen tilavuuden suhde. Se mitataan veden syrjäytystekniikalla. Sementoidun karbidin tiheys pienenee lineaarisesti kobolttipitoisuuden kasvaessa Wc-Co-laatujen osalta.

* Poikittaisrepeämislujuus

Poikittainen murtumislujuus (TRS) on materiaalin kyky vastustaa taivutusta. mitataan materiaalin murtumispisteessä tavallisessa kolmen pisteen taivutustestissä.

*Metallografinen analyysi

Kobolttijärvet sitoutuvat sintraamisen jälkeen, ylimääräistä kobolttia voi esiintyä tietyllä rakenteen alueella. muodostaen kobolttialtaan, jos sidosvaihe on epätäydellisesti tarttuva, muodostuu jäännöshuokosia, kobolttialtaita ja huokoisuus voidaan havaita metallografisella mikroskoopilla.

5

Kovametallitankojen käsittelyn esittely

1: Leikkaus

Vakiopituuden 310 tai 330 mm lisäksi voimme tarjota minkä tahansa vakiopituuden tai erikoispituuden kovametallitankojen leikkauspalvelua

2: Toleranssi

Hieno jauhatustoleranssi voidaan jauhaa h5/h6 toleranssiin, muut hienon jauhatustoleranssivaatimukset voidaan käsitellä piirustusten mukaan

3: Viiste

Voi tarjota kovametallitankojen viistopalvelua käsittelytehokkuuden parantamiseksi


Postitusaika: 22.3.2022